top of page

VISION

"Upang makapagtapos ng isang matagumpay na tao"

PAHAYAG NG MISYON

Ang misyon ng Pangulong William McKinley High School ay upang magbigay ng isang positibong kapaligiran sa pag-aalaga na pag-aaksaya na ang potensyal ng bawat indibidwal na mag-aaral upang maging isang mas responsable, mapagmalasakit, at nagbibigay ng mamamayan ng ating lipunan.

Mula sa Press

1

GoGreenMag.com

“Ako ay isang testimonial. Mag-click upang mai-edit ako at magdagdag ng teksto na nagsasabing may maganda tungkol sa iyo at sa iyong mga serbisyo. ”

2

Emma Brown, Blogger - Oh My Goodness

“Ako ay isang testimonial. Mag-click upang mai-edit ako at magdagdag ng teksto na nagsasabing may maganda tungkol sa iyo at sa iyong mga serbisyo. ”

3

Ang Reporter ng Pagkain

“Ako ay isang testimonial. Mag-click upang mai-edit ako at magdagdag ng teksto na nagsasabing may maganda tungkol sa iyo at sa iyong mga serbisyo. ”

bottom of page