top of page

Pahayag ng Misyon at Misyon

Paningin

Sa McKinley High School Kami:

  • Pukawin ang isang simbuyo ng damdamin para sa pag-aaral at isang tiyaga para sa kahusayan

  • Maghanda upang matugunan ang mga hamon ng mundo.

  • Itaguyod ang kahabagan, integridad, at responsibilidad

Nyawang

Misyon

Si Pangulong William McKinley High School ay nakatuon sa pagyamanin ang mga karanasan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng tunay na mga oportunidad sa edukasyon at mapanatili ang isang pamayanan na may respeto sa kapwa. Binibigyan namin ng kapangyarihan ang mga mag-aaral na yakapin ang pag-aaral at maging pansin na mamamayan.

bottom of page