top of page
วิทยาเขตไม่มีที่สิ้นสุด
พอร์ทัลแคมปัส

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าถึง Infinite Campus ได้โดยไปที่ นี่

ผู้ใช้ครั้งแรก

คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบของนักเรียน

แบบฟอร์มคำขอคีย์การเปิดใช้งานผู้ปกครอง

สร้างแบบฟอร์มของ Google เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถขอรหัสเปิดใช้งาน Infinite Campus ได้ อีเมลพร้อมรหัสเปิดใช้งานและคำแนะนำจะถูกส่งไปยังผู้ปกครอง

รีเซ็ตรหัสผ่าน

การรีเซ็ตรหัสผ่านชั่วคราวของนักเรียนจะถูกส่งไปยัง Gmail ของคุณ McKinley

หากคุณต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านโปรดกรอก แบบฟอร์ม ด้านล่าง

IC PW Reset
bottom of page