top of page

Parent Community Networking Center (PCNC)

Mga mapagkukunan

Nyawang

Ohana Help Desk

Kumuha ng tulong sa teknolohiya para sa pag-aaral sa online.

Nyawang

Libreng Health Hotline para sa mga mag-aaral

Magagamit ang mga flyer sa mga sumusunod na wika:

Nyawang

Nyawang

Makipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o alalahanin, mangyaring makipag-ugnay

sa amin sa(808) 594-0400 , i-email sa amin samhstutor@mckinleyhs.k12.hi.us ,

o punan ang form sa ibaba.

MHS_Virtual_Tutoring_Ad.png
bottom of page